hình ảnh việt hàn thái nguyên

Cập nhật tiến độ Khu đô thị Việt Hàn Thái Nguyên thông tin mới nhất

05/07/2020

Dự án khu đô thị Việt Hàn Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai xây dựng từ hướng đường 261, sau khi kết hợp với công binh rà phá bom mìn cẩn thận, dự án đã được triển khai ngay

TOP

0973.183.482