dự án Việt Hàn Thái Nguyên

Cập nhật tiến độ Khu đô thị Việt Hàn Thái Nguyên thông tin mới nhất

05/07/2020

Dự án khu đô thị Việt Hàn Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai xây dựng từ hướng đường 261, sau khi kết hợp với công binh rà phá bom mìn cẩn thận, dự án đã được triển khai ngay

Thiết kế Shophouse bãi Kem

Thêm đất nền dự án Việt Hàn tại Phổ Yên – dự án khu dân cư Đông Tây sẽ càng HOT

24/05/2018

Theo 1 số nguồn thông tin thì tại Phổ Yên xắp có thêm đất nền dự án Việt Hàn Phổ Yên Thái Nguyên để phục vụ nhu cầu phát triển , tăng trưởng của nhà máy Samsung Thái Nguyên. Sự

TOP

0973.183.482