Archive for Tháng Mười Một, 2020

smart city đong anh

Chủ đầu tư thành phố thông minh Đông Anh bắt tay với 5 doanh nghiệp Nhật

26/11/2020

Đầu tư xây dựng thành phố thông minh Đông Anh là vấn đề lớn được quan tâm, CĐT rất tâm huyết với dự án nên đã bắt tay với các đối tác Nhật để tận dụng được các lợi thế

Chợ Bình Hương Hà Tĩnh những hình ảnh thực tế khi đi vào hoạt động được hơn 1 năm

06/11/2020

Chợ Bình Hương Hà Tĩnh được xây dựng theo chủ trương xã hội hóa xây dựng chợ của nhà nước nhằm nâng cao đời sống cho người dân và giảm tải áp lực tài chính cho nhà nước. Chợ Bình

TOP

0973.183.482