tiến độ xây dựng Cocobay

Tiến độ mới nhất Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng

Tiến độ xây dựng Cocobay Đà Nẵng cập nhật mới nhất

07/07/2017

Dự án Cocobay Đà Nẵng đang triển khai xây dựng theo đúng tiến độ đã đề ra. Dưới đây là những hình ảnh tiến độ xây dựng Cocobay Đà nẵng cập nhật mới nhất vừa chụp tại đó . Dự

TOP

0973.183.482