Sky Villa Scenia Bay Nha Trang

Thiết kế căn sky villa Scenia Bay Nha Trang

Bán căn hộ Sky Villa Scenia Bay Nha Trang mặt biển Phạm Văn Đồng

25/09/2017

Bán căn hộ Sky Villa Scenia Bay Nha Trang . Đây là căn hộ ” VIP ” của dự án bởi yếu tố vị trí , thiết kế căn hộ. Căn hộ Sky Villa này có thể hiểu nôm na

TOP

0973.183.482