làm tạm trú dài hạn

Làm KT3

Làm KT3 tạm trú dài hạn cho người ngoại tỉnh mua nhà ở xã hội

07/04/2017

Đối với người chưa hộ khẩu tại Hà Nội mà muốn mua nhà ở xã hội , xin cho con đi học , vay ngân hàng , làm hộ chiếu …. thì bắt buộc phải có tạm trú dài hạn

TOP

0973.183.482