hướng dẫn hồ sơ mua nhà ở xã hội

Hồ sơ đăng kí mua nhà ở xã hội

Hồ sơ đăng kí mua nhà ở xã hội Hà Nội

13/04/2017

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội Hà Nội phải làm hồ sơ đăng kí mua , chờ xét duyệt . Khi hồ sơ đạt thì người mua mới được CĐT dự án nhà ở xã hội chấp

TOP

0973.183.482