Hồ sơ đăng kí nhà ở xã hội Phương Canh

Nhà ở xã hội Phương Canh Nam Từ Liêm

Nhà ở xã hội Phương Canh Nam Từ Liêm – thông tin từ CĐT NHS

10/10/2018

Khu nhà ở xã hội Phương Canh NHS đã được công bố quy hoạch cho cán bộ và nhân dân khu vực để tiến hành thủ tục xây dựng. Khu nhà ở xã hội này được xây dựng tại lô

TOP

0973.183.482