dự án khu đô thị Hồng Long Phổ Yên

Khu đô thị An Thới Phú Quốc

Dự án Khu đô thị Hồng Long Phổ Yên Thái Nguyên – Phòng bán hàng CĐT

27/05/2018

 Dự án khu đô thị Hồng Long Phổ Yên Thái Nguyên là dự án lớn đã được chính quyền địa phương phê duyệt và cũng đã đầy đủ hết vấn đề pháp lý . Năm 2017 chủ đầu tư Hồng

TOP

0973.183.482