chung cư thương mại hồng hà eco city

Chung cư CT14 Hồng Hà Eco City Tứ Hiệp

Chung cư thương mại CT13-CT14 Hồng Hà Eco City Tứ Hiệp

11/04/2017

Công ty Hồng Hà tiếp tục xây dựng các tòa chung cư thương mại CT11 – CT12 – CT13 – CT14 Hồng Hà Eco City Tứ Hiệp, Thanh Trì. Để hoàn thiện dần dần 1 KDT đẹp, hiện đại cửa

TOP

0973.183.482