chợ bình hương hà tĩnh

Chợ Bình Hương Hà Tĩnh những hình ảnh thực tế khi đi vào hoạt động được hơn 1 năm

06/11/2020

Chợ Bình Hương Hà Tĩnh được xây dựng theo chủ trương xã hội hóa xây dựng chợ của nhà nước nhằm nâng cao đời sống cho người dân và giảm tải áp lực tài chính cho nhà nước. Chợ Bình

TOP

0973.183.482