chia sẻ link không hiển thị ảnh

Sửa lỗi không hiện hình ảnh và mô tả khi share link lên Facebook bằng Facebook Debugger

30/06/2020

Lỗi không hiện hình ảnh và mô tả khi share link lên Facebook hiện nay khá phổ biến bởi những cập nhật mới nhất các tính năng AI. Facebook càng ngày càng thông minh nên sẽ tự loại bỏ những

TOP

0973.183.482